Over ons

Stichting HartslagNu Veenendaal is opgericht op 8 december 2016.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verzorgen van een adequate hulpverlening bij eerste hulp en reanimaties in Veenendaal, en verder alle activiteiten die rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houden of er een positieve bijdrage aan kunnen leveren in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan instelling

De Stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

  • Het plaatsen en onderhouden van automatische externe defibrillatoren (AED’s)
    en buitenkasten.
  • Het registreren van in de gemeente Veenendaal aanwezige burgerhulpverleners.
  • Alle andere middelen die tot het doel van de Stichting kunnen leiden.

Initiatief

Stichting HartslagNu Veenendaal is een initiatief van de EHBO vereniging Veenendaal.

EHBO vereniging Veenendaal

EHBO VeenendaalEHBO-vereniging Veenendaal zet zich in om voor iedereen EHBO en Reanimatie/AED trainingen toegankelijk te maken. Dit doen ze door het aanbieden van cursussen EHBO, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, Reanimatie en AED met certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Jaarlijks worden er nascholingslessen (herhalingslessen) verzorgd om uw kennis en kunde op peil te houden. EHBO vereniging Veenendaal heeft een grote groep hulpverleners die actief zijn bij diverse evenementen in Veenendaal, dit zijn o.a.: Triathlon Veenendaal, Avondvierdaagse, Fuze, Bouwdorp, Samenloop voor hoop, Voetbalwedstrijden van DOVO en GVVV, Koningsdag en Koningsspelen.

Als u iets organiseert waarbij u ondersteuning van EHBO-ers nodig heeft, kunt u EHBO-vereniging Veenendaal hiervoor inschakelen.